Ιοκάστη Χρηστάρα

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ειδικεύεται σε ζητήματα Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου και ιδίως στην διεκπεραίωση όλων των σταδίων για την απονομή συντάξεως γήρατος, θανάτου και αναπηρίας.

Επίσης ασχολείται με θέματα δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών των ΟΤΑ

Ομιλεί Αγγλικά, Γερμανικά και Ισπανικά.

devberryΙοκάστη Χρηστάρα