Κωνσταντίνα Παπαδημητρίου

Είναι απόφοιτος της Νομικής σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με βαθμό πτυχίου «λίαν καλώς».

Κάνει το μεταπτυχιακές σπουδές της στη Νομική σχολή στο Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «LLM ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ».

Ειδικεύεται στο κληρονομικό και στο Φορολογικό Δίκαιο.

devberryΚωνσταντίνα Παπαδημητρίου