Δίκαιο ενέργειας

Στο δίκαιο της ενέργειας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, όλα τα ζητήματα που προέκυψαν από την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Το Γραφείο μας στο πεδίο αυτό παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν :

–  Παροχή νομικών συμβουλών κατά τη σύνταξη συμβάσεων κατασκευής και χρηματοδότησης ενός ενεργειακού έργου.

–  Παροχή νομικών συμβουλών κατά τις μεταβιβάσεις έργων, εξαγορές και μετασχηματισμούς ενεργειακών έργων.

–  Δικαστική διεκδίκηση, για λογαριασμό των παραγωγών ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας απαιτήσεων από τους αρμόδιους φορείς (ΔΕΗ ΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ κλπ.).

Άλλοι τομείς

Διαμεσολάβηση – Διαπραγματεύσεις

Το γραφείο μας διαθέτει δύο διαπιστευμένους διαμεσολαβητές στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με μεγάλη εμπειρία στις εναλλακτικές μορφές…

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιουσίας – Επενδύσεις – Ακίνητα

Η παροχή νομικών υπηρεσιών στην διαχείριση της περιουσίας των πελατών μας εκ της φύσης της καλύπτει το σύνολο σχεδόν των τομέων της…

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό και εταιρικό δίκαιο

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις χρειάζονται σχεδόν καθημερινή νομική υποστήριξη, από απλές συμβουλές για καθημερινά θέματα μέχρι…

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο

Το γραφείο μας ειδικεύεται στις διαφορές συζύγων που αφορούν την διατροφή συζύγου , τέκνων καθώς και γονικής μέριμνας ανηλίκων…

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων

Παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς προμηθειών του δημοσίου τομέα με ιδιαίτερη εμπειρία…

Διαβάστε περισσότερα
devberryΔίκαιο ενέργειας