Στελέχωση

Λουκάς Ωραιόπουλος

Προέρχεται από δικηγορική οικογένεια αφού διαδέχθηκε τον πατέρα του Ζαχαρία και τον παππού του Λουκά στο δικηγορικό γραφείο της οικογένειας που ιδρύθηκε στην Αθήνα το έτος 1932.

Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και ειδικεύεται πρωτίστως στο δίκαιο δημοσίων διαγωνισμών και συμβάσεων και δευτερευόντως στους τομείς του οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου και στο εταιρικό – εμπορικό δίκαιο. Διατηρεί και ενημερώνει τον κόμβο δημοσίων συμβάσεων www.dimosioidiagonismoi.gr.

Είναι νομικός σύμβουλος μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών και πολλών ελληνικών, οι οποίες συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς, αφενός μεν παρέχοντας συμβουλές σε όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, αφετέρου δε παριστάμενος ως πληρεξούσιος δικηγόρος τους ενώπιον της ΑΕΠΠ και των Διοικητικών Δικαστηρίων.

Είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Α.Μ. 2561), Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με ειδική περαιτέρω εκπαίδευση στην οικογενειακή διαμεσολάβηση. Επίσης είναι ειδικά εκπαιδευμένος και πιστοποιημένος διαπραγματευτής, απόφοιτος του ετήσιου προγράμματος διαπραγματεύσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Certificate in Negotiations (CiN).

Ευδοξία (Εύη) Ξουρή

Eίναι δικηγόρος παρ’ εφέταις, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο φορολογικό δίκαιο (ΑΣΟΕΕ).

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2002 και οι τομείς που ειδικεύεται είναι η δικαστική επίλυση αστικών και εμπορικών διαφορών, το φορολογικό δίκαιο και το δίκαιο της ενέργειας.

Επίσης, είναι νομικός σύμβουλος εταιρειών και παρέχει πλήρη νομική υποστήριξη σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας σε επίπεδο day to day business, επιμέλειας και σύνταξης κάθε είδους εμπορικών συμβάσεων και γενικά κάλυψη του συνόλου των εταιρικών αναγκών. Επίσης διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την δομή και λειτουργία της αγοράς φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Θεοδώρα Γεννηματά

Eίναι δικηγόρος παρ’ εφέταις, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2011 και οι τομείς που ειδικεύεται είναι η δικαστική και εξωδικαστική επίλυση αστικών και εμπορικών διαφορών, το δίκαιο της ενέργειας και ο νομικός έλεγχος ακινήτων.

Επίσης, είναι νομική σύμβουλος του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης και παρέχει πλήρη νομική υποστήριξη σε θέματα που άπτονται των Ο.Τ.Α.

Είναι εξωτερική συνεργάτης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε αναλαμβάνοντας αστικής και ποινικής φύσεως υποθέσεις και νομικούς ελέγχους.

Είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια με εξειδίκευση στην οικογενειακή διαμεσολάβηση.

Κωνσταντίνα Παπαδημητρίου

Είναι απόφοιτος της Νομικής σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με βαθμό πτυχίου «λίαν καλώς».

Κάνει τις μεταπτυχιακές σπουδές της στη Νομική σχολή στο Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «LLM ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ».

Ειδικεύεται στο Κληρονομικό και στο Φορολογικό Δίκαιο.

Αγγελική Παπαδάκη

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το Μάρτιο του 2020. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος επιστημονικών σεμιναρίων και προγραμμάτων νομικού περιεχομένου, με εξειδίκευση στις μεταβιβάσεις ακινήτων, έλεγχο τίτλων και βαρών αγοραπωλησιών, διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών, επιμέλεια σχεδίων γονικών παροχών, δωρεών και αποδοχών κληρονομιάς. Ομιλεί αγγλικά και γαλλικά.

Ιοκάστη Χρηστάρα

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ειδικεύεται σε ζητήματα Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου και ιδίως στην διεκπεραίωση όλων των σταδίων για την απονομή συντάξεως γήρατος, θανάτου και αναπηρίας.

Επίσης ασχολείται με θέματα δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών των ΟΤΑ

Ομιλεί Αγγλικά, Γερμανικά και Ισπανικά.

devberryΣτελέχωση