Το Γραφείο

Ιστορία

Το Γραφείο μας αποτελεί ένα από τα παλαιότερα δικηγορικά γραφεία των Αθηνών. Δημιουργήθηκε το έτος 1932 από τον Λουκά Ζ. Ωραιόπουλο και λειτουργεί, από γενιά σε γενιά, αδιάλειπτα ήδη 90 ολόκληρα χρόνια. Σήμερα στεγάζεται στο Πεδίον του Άρεως, επί της οδού Θερειανού 9.

Στην αρχική μορφή του ξεκίνησε ως Γραφείο «γενικής δικηγορίας». Η εξέλιξη της νομικής επιστήμης κατέστησε αδήριτη ανάγκη την εγκατάλειψη του μοντέλου της «γενικής δικηγορίας» και τη σταδιακή μετεξέλιξη του σε ένα σύγχρονο δικηγορικό γραφείο, απολύτως εξειδικευμένο σε συγκεκριμένους τομείς του δικαίου και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Εξειδίκευση

Η εξειδίκευση υπό τις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις, δεν επιτρέπει τους παλιότερους διαχωρισμούς ανά κλάδο δικαίου (αστικό, ποινικό, διοικητικό δίκαιο), καθώς μια τέτοια διάκριση είναι εκ των πραγμάτων ξεπερασμένη, πρωτίστως λόγω της ανυπαρξίας νομικών στεγανών, αλλά και της περιπλοκότητας των σύγχρονων συναλλαγών.

Οι υποθέσεις συχνά δεν περιορίζονται αμιγώς σε ένα κλάδο δικαίου αλλά εκτείνονται σε περισσότερους και απαιτούν «ολιστική» νομική μεταχείριση.

Για τον λόγο αυτό το γραφείο μας παρέχει:

– συμβουλευτικές υπηρεσίες,

– δικαστηριακή υποστήριξη και

– υπηρεσίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών

σε συγκεκριμένες κατηγορίες υποθέσεων σε όλους τους κλάδους του δικαίου.

Τα έμπειρα στελέχη του Γραφείου μας είναι ειδικά επιμορφωμένοι και απόλυτα εξειδικευμένοι δικηγόροι, με έμφαση στην σωστή επικοινωνία και την ενημέρωση των εντολέων μας.

Πελατολόγιο

Το γραφείο μας διατηρεί ευρύ πελατολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει πολυεθνικές εταιρείες, ισχυρές ελληνικές επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και υπηρεσίες του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

devberryΤο Γραφείο