Τομείς εξειδίκευσης

Οι υπηρεσίες μας

Το Γραφείο μας παρέχει ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών, τόσο στον τομέα της συμβουλευτικής δικηγορίας, όσο και πρωτίστως στον τομέα της δικαστικής επίλυσης διαφορών.

Η σύγχρονη νομική επιστήμη και κατ’ επέκταση το δικηγορικό επάγγελμα απαιτεί πλέον ειδικές γνώσεις και απόλυτη εξειδίκευση. Η εξειδίκευση, υπό τις σύγχρονες κοινωνικοοικομικές εξελίξεις, δεν περιορίζεται σε διαχωρισμούς κατά κλάδους δικαίου (αστικό, ποινικό, διοικητικό δίκαιο), καθώς μια τέτοια διάκριση είναι εκ των πραγμάτων ξεπερασμένη, πρωτίστως λόγω της ανυπαρξίας νομικών στεγανών, αλλά και της περιπλοκότητας των σύγχρονων συναλλαγών.

Για τον λόγο αυτό το Γραφείο μας παρέχει απόλυτα εξειδικευμένες υπηρεσίες σε συγκεκριμένες κατηγορίες υποθέσεων σε όλους τους κλάδους του δικαίου.

Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων
(Δημόσιοι διαγωνισμοί)

Παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς προμηθειών του δημοσίου τομέα με ιδιαίτερη εμπειρία…

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιουσίας – Επενδύσεις – Ακίνητα

Η παροχή νομικών υπηρεσιών στην διαχείριση της περιουσίας των πελατών μας εκ της φύσης της καλύπτει το σύνολο σχεδόν των τομέων της…

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο

Το Γραφείο μας ειδικεύεται στις διαφορές συζύγων που αφορούν την διατροφή συζύγου, τέκνων καθώς και γονικής μέριμνας ανηλίκων…

Διαβάστε περισσότερα

Διαμεσολάβηση – Διαπραγματεύσεις

Το Γραφείο μας διαθέτει δύο διαπιστευμένους διαμεσολαβητές στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με μεγάλη εμπειρία στις εναλλακτικές μορφές…

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό και εταιρικό δίκαιο

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις χρειάζονται σχεδόν καθημερινή νομική υποστήριξη, από απλές συμβουλές για καθημερινά θέματα μέχρι…

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο ενέργειας

Στο δίκαιο της ενέργειας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, όλα τα ζητήματα που προέκυψαν από την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας…

Διαβάστε περισσότερα
devberryΤομείς εξειδίκευσης