Εμπορικό και εταιρικό δίκαιο

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις χρειάζονται σχεδόν καθημερινή νομική υποστήριξη, από απλές συμβουλές για καθημερινά θέματα, μέχρι πολύπλοκα νομικά ζητήματα και δικαστηριακή εκπροσώπηση.

Το Γραφείο μας προσφέρει ό,τι υπηρεσίες χρειάζεται μια επιχείρηση για τη λειτουργία της σε επίπεδο day to day business.

Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται ενδεικτικά : σύσταση εταιρειών οποιουδήποτε τύπου, συγχωνεύσεις και μετατροπές, κατοχύρωση εμπορικού σήματος, σύνταξη σχεδίων συμβάσεων, τήρηση πρακτικών διοικητικών συμβουλίων και γενικών συνελεύσεων, δικαστική διεκδίκηση και είσπραξη απαιτήσεων από αξιόγραφα, δικαστηριακή εκπροσώπηση σε αστικές, εμπορικές, εργατικές, φορολογικές και ποινικές δίκες.

Άλλοι τομείς

Δίκαιο ενέργειας

Στο δίκαιο της ενέργειας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, όλα τα ζητήματα που προέκυψαν από την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας…

Διαβάστε περισσότερα

Διαμεσολάβηση – Διαπραγματεύσεις

Το γραφείο μας διαθέτει δύο διαπιστευμένους διαμεσολαβητές στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με μεγάλη εμπειρία στις εναλλακτικές μορφές…

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιουσίας – Επενδύσεις – Ακίνητα

Η παροχή νομικών υπηρεσιών στην διαχείριση της περιουσίας των πελατών μας εκ της φύσης της καλύπτει το σύνολο σχεδόν των τομέων της…

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο

Το γραφείο μας ειδικεύεται στις διαφορές συζύγων που αφορούν την διατροφή συζύγου , τέκνων καθώς και γονικής μέριμνας ανηλίκων…

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων

Παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς προμηθειών του δημοσίου τομέα με ιδιαίτερη εμπειρία…

Διαβάστε περισσότερα
devberryΕμπορικό και εταιρικό δίκαιο