Νέα

Μετεκπαίδευση στην οικογενειακή διαμεσολάβηση

Την 14/9/2020 ο Λουκάς Ωραιόπουλος ολοκλήρωσε επιτυχώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης προχωρημένου επιπέδου (μετεκπαίδευση) στην οικογενειακή διαμεσολάβηση από το Φορέα κατάρτισης διαμεσολαβητών «Α.Κ.Κ.Ε.Δ. – Προμηθέας» και The Mediation Lab.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος εγγράφθηκε στο Ειδικό Μητρώο Οικογενειακών Διαμεσολαβητών Ν.4800/2021 (ΥΑ 41917οικ./26-08-2021 ΦΕΚ Β’ 4017/31-08-2021

devberryΜετεκπαίδευση στην οικογενειακή διαμεσολάβηση