Νέα

Βασική εκπαίδευση στη Διαμεσολάβηση

Την 20/9/2019 ο Λουκάς Ωραιόπουλος ολοκλήρωσε επιτυχώς το πρόγραμμα Βασικής εκπαίδευσης – κατάρτισης στη διαμεσολάβηση από το Φορέα κατάρτισης διαμεσολαβητών «Α.Κ.Κ.Ε.Δ. – Προμηθέας» με βάση το πρόγραμμα του ADR Center – Member of Jams International

Μετά την εκπαίδευση του διαπιστεύθηκε ως διαμεσολαβητής και είναι εγγεγραμμένος με αριθμό μητρώου 2561 στο Γενικό Μητρώο Διαμεσολαβητών της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

devberryΒασική εκπαίδευση στη Διαμεσολάβηση